TORPOL - lider Konsorcjum

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.

Firma Torpol specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak: szlaki i stacje kolejowe, torowiska tramwajowe, drogi i ulice oraz obiekty inżynierskie. W ramach swojej działalności świadczy również usługi z zakresu budowy, modernizacji i remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych SN i NN, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego i sieci telekomunikacyjnych, a także usługi z zakresu projektowania inwestycji komunikacyjnych transportu kolejowego i drogowego.

Doświadczenie: Od ponad 20 lat Torpol modernizuje szlaki i linie kolejowe dostosowując ich jakość i parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Torpol był pierwszą prywatną firmą w Polsce, która prowadziła prace przystosowujące linie kolejowe do prędkości 160 km/h. Na terenie miast tworzy zielone torowiska tramwajowe, wyposażone w systemy tłumienia drgań i ekrany akustyczne.

Do najważniejszych realizacji firmy należą m.in.: przebudowy wielu ważnych odcinków linii kolejowych E20, E30 i E65, będących polską częścią paneuropejskich korytarzy transportowych; modernizacja stacji Gałkówek w ramach przebudowy połączenia kolejowego Warszawa – Łódź, jak również wybudowanie nowoczesnych tras tramwajowych na terenie Poznania i Gdańska.

Firma systematycznie umacnia swoją pozycję w Norwegii dzięki zdobyciu kolejnych nowych kontraktów: na budowę nawierzchni torowej dla metra w Oslo oraz prace drogowe na rzecz Statens vegvesen, norweskiego zarządcy dróg.

Personel i sprzęt: Potencjał ludzki Torpolu to ponad 400 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach w budowie dróg żelaznych i kołowych; sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanej i geodezyjnej.

Bazę sprzętowo-transportową spółki tworzy ponad 70 wyspecjalizowanych jednostek zapewniających wykonywanie większości prac w oparciu o własne zaplecze. Do najważniejszych z nich należą m.in.: pociąg do potokowej wymiany nawierzchni SUM 312, uniwersalna podbijarka torowa UNIMAT 08-275/3S, profilarka tłucznia USP 5000, a także oczyszczarki tłucznia RM74 wraz z transporterami materiałów sypkich MFS 40 oraz suwnice PTH 350. Baza Torpolu umożliwia najem sprzętu i maszyn innym podmiotom. Od 2011 roku firma posiada również certyfikat bezpieczeństwa, uprawniający do prowadzenia towarowych przewozów kolejowych.

Jakość: Solidność i bezpieczeństwo to podstawa działalności Torpolu. W trosce o właściwe realizowanie każdego projektu oraz pragnąc sprostać wymogom stawianym przez rynek spółka wdrożyła systemy zintegrowanego zarządzania. Obecnie firma posiada certyfikację firmy DEKRA na systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PN-N 18001. Dodatkowo, w celu wykonywania prac na zlecenie armii spółka wdrożyła system zgodności z wymogami NATO - AQAP 2120.

Historia: Początek działalności Torpolu to rok 1991 - okres pierwszego dziesięciolecia licznych przemian polityczno- ekonomicznych zaistniałych w Polsce po upadku komunizmu. Gospodarka nabierała tempa, a na wszystkich rynkach, również rynku kolejowym rosło zapotrzebowanie na firmy zajmujące się wykonawstwem infrastruktury kolejowej. Początkowo firma miała charakter rodzinny. Zatrudniała ok. 40 pracowników z czego w większości rekrutowali się oni z kadry PKP. Duże doświadczenie zdobyte w pracy na kolei zaowocowało szybkim wzrostem i wydajnością firmy. W większości wykonywano roboty dla posiadaczy bocznic zakładowych oraz jednostek PKP w zakresie napraw bieżących i konserwacji nawierzchni torowej. Z biegiem czasu firma otrzymywała coraz więcej zleceń. Zaczęła inwestować w sprzęt i środki transportu z każdym rokiem zwiększając zakres swojej oferty, by jako pierwsza prywatna firma w Polsce prowadzić remonty na przebudowywanej do prędkości 160 km/godz. linii kolejowej Warszawa – Kunowice (E-20). W 2000 roku z firmy o charakterze właścicielskim Torpol przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a od sierpnia 2006 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. Od 2 stycznia 2012 TORPOL Sp. z o.o. przekształciła się w Spółkę Akcyjną.

 

 Źródło: www.torpol.pl

 

 

Zobacz filmy z placu budowy

Zobacz zdjęcia z placu budowy