INTERCOR

Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „ INTERCOR „ Sp. z o.o. działa na rynku od 1990 roku. Firma wywodząca się ze środowiska studenckiego, przejęła jego cechy tj. kreatywność, dynamikę działania, umiejętność podejmowania ryzyka. Początkowo działalność firmy ograniczała się jedynie do wykonywania usług antykorozyjnych oraz drobnych robót wykończeniowych i skoncentrowała się na rynku lokalnym. Dynamiczny rozwój firmy pozwolił na rozszerzenie jej działalności na teren całego kraju, kilkakrotny wzrost zatrudnienia oraz rozszerzenie pakietu świadczonych usług.

Dziś Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INTERCOR" Sp. z o.o. to firma posiadająca w swojej ofercie kompleksowe wykonawstwo oraz remonty, mostów i wiaduktów drogowych i kolejowych, jedno i wielo przęsłowych, łukowych, kratowych, estakad, kładek dla pieszych oraz obiektów specjalnych.

Powiększając doświadczenie, podnosząc umiejętności pracowników oraz współpracując z firmami wprowadzającymi na nasz rynek budowlany nowe technologie i materiały, Intercor staje się firmą mogącą w dziedzinie budownictwa mostowego sprostać najtrudniejszym zadaniom i wymaganiom stawianym przez inwestora.

Wykwalifikowana kadra, specjalistyczny sprzęt, zdobyte doświadczenie, krótkie terminy realizacji i pewność wykonania to atuty, które pozwoliły na ugruntowanie  pozycji INtercor oraz wiarygodności na specyficznym rynku budownictwa mostowego.

Celem istnienia firmy PUT „INTERCOR” Sp. z o.o. jest realizacja inwestycji budowlanych w sposób bezpieczny, funkcjonalny i zgodny z oczekiwaniami inwestora.

Intercor dąży do tego, by w terminowości realizacji i jakości robót organizacja przewyższała konkurencję. Dzięki odpowiedniej motywacji pracowników inwestycje są realizowane każdorazowo według ustalonych terminów, a ich jakość jest zgodna z wymaganiami instytucji nadrzędnych oraz oczekiwaniami inwestorów..

Dla realizacji Polityki Jakości firma prowadzi:

  • ustawiczne doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • stały przegląd zmian w wymaganiach instytucji nadrzędnych,
  • korzystanie z dostawców o sprawdzonym i potwierdzonym poziomie jakości dostarczanych surowców i usług,
  • zapobieganie dostarczaniu wyrobów i usług niespełniających wymagań,
  • ciągłą modernizację i doskonalenie infrastruktury,
  • badanie zadowolenia klientów,
  • szkolenia załogi zapewniające zrozumienie i udział w realizacji polityki jakości oraz doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Potwierdzeniem wiarygodności działania w zakresie realizacji Polityki Jakości, jest wprowadzenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 : 2000.

 

Źródło: www.intercor.eu

Zobacz filmy z placu budowy

Zobacz zdjęcia z placu budowy